Politica de Confidențialitate

Nu vom folosi sau comunica datele Dvs. personale fara permisiunea Dvs.

KUMA ROMANIA SRL este o persoana juridica romana care are ca obiect principal de activitate productia si comercializarea de produse din materiale compozite destinate bailor si bucatariilor, comercializarea de mobilier si diverse produse auxiliare acestora.

KUMA ROMANIA SRL are sediul social in Banesti, jud.Prahova, str.Stupini 85B, cod 107050, tel: +40 244 348596, fax: +40 244 348595, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/1339/1998, avand cod fiscal RO11266580 si cont IBAN: RO27RZBR0000060003098475 deschis la Raiffeisen Bank Campina si este reprezentata legal de Dna Camelia Olesen – Director Executiv.

KUMA ROMANIA SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul Dvs, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea KUMA ROMANIA, de exemplu prin documente contractuale, prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online etc., prin abonarea la newsletter, participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor de inregistrare cont pe website-urile KUMA.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este:

  • Derularea activitatii comerciale/contractuale a KUMA ROMANIA SRL
  • Facturarea si incasarea valorii produselor si serviciilor oferite de KUMA ROMANIA SRL
  • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau pesonalizate, dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
  • Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii, comunicarea comerciala cu acestia prin orice mijloc de comunicare
  • Indeplinirea obligatiilor legale incidente
  • Comunicarea cu organismele / autoritatile / institutiile publice sau de interes public
  • Activitati de audit sau supraveghere
  • Arhivare
  • Colectare debite / recuperare debite restante
  • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executie a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti etc.

KUMA ROMANIA va considera toate informatiile colectate de la Dvs confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia autoritatilor, in limitele prevederilor legale) fara consimtamantul Dvs expres si anterior.

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele vizate care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza: clienti persoane fizice ai KUMA ROMANIA SRL sau reprezentanti imputerniciti ai acestora (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale)

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare /reasigurare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, prelucrarii datelor personale in scopul de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

In cazul in care doriti ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de KUMA ROMANIA SRL, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea KUMA ROMANIA SRL, va puteti dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau “Unsubscribe”.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre KUMA ROMANIA sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazului in care KUMA ROMANIA demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea. In caz de opozitie nejustificata, KUMA ROMANIA este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Navigand pe acest website, confirmati ca ati citit acest document si ati fost informat /informata corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prevederile cuprinse in prezentul document.